Sekwabutiken Sekwabutiken
Lojal

Lojal

170 SEK
Författare: Delphine de Vigan
Översättare: Maria Bodner Gröön
Genre: Roman
Format: Danskt band
Sidantal: 200
Utgivningsdatum: Okt 2018
Utkommer på: Sekwa

"Lojalitet. Ett osynligt band som binder oss samman med andra – såväl döda som levande –, ett framviskat löfte med oförutsägbara ekon, en tyst trofasthet, kontrakt som vi ingår med oss själva, ordningsregler som följs utan att ha uttalats högt, skulder som vi samlar i minnets veck."  

I nya romanen återvänder Delphine de Vigan till det sociala engagemang som genomsyrade No och jag och Underjordiska timmar.

Lojal tvinnar hon samman fyra stukade människoöden och vänder och vrider på begreppet lojalitet och hur det styr våra liv och relationer. Ett knytnävsslag till bok, som trots det levereras med känslighet och den mjukaste av röster.